تبریک سال تحصیلی جدید 94-93 - 1393-07-19 08:30:00
نکاتی درباره آزمون پایان ترم خردادماه - 1393-02-19 15:23:00
نتایج مسابقه آنلاین برنامه نویسی مخصوص هنرآموزان - 1393-02-17 21:15:00
کارگاه آموزشی بسته های نرم افزاری 3 - 1393-02-15 21:10:00
روز معلم مبارک - 1393-02-11 21:34:00
ارسال نیاز های کارگاه - 1393-02-10 14:21:00
برگزاری آزمون آنلاین ویژه هنرجویان ( دانش آموزان ) رشته کامپیوتر فنی حرفه ای - 1393-02-03 11:01:00
برگزاری آزمون آنلاین ویژه هنرآموزان رشته کامپیوتر - 1393-02-03 10:59:00
آزمون آنلاین برای هنرجویان رشته کامپیوتر گرایش تصویرسازی - 1393-02-03 10:57:00
آزمون آنلاین برنامه نویسی کشوری برای هنرجویان سال سوم - 1393-02-03 10:52:00
تبریک سال نو - 1393-01-18 13:26:00
مسابقه تولید محتوای الترونیکی - 1392-12-12 08:18:00
قابل توجه هنرآموزان کامپیوتر - 1392-11-13 16:10:00
قابل توجه همکاران فنی و حرفه ای - 1392-11-07 10:43:00
نرم افزار آموزش Captivate - 1392-10-22 10:27:00
کارگاه آموزشی آزمون ساز - 1392-10-22 10:25:00
قابل توجه کلیه همکاران کامپیوتر شهریار - 1392-10-16 20:36:00
کاربر Illustrator - 1392-10-15 15:41:00
طرح درس - 1392-10-14 10:43:00
رشته هاي مهارتي جديد شاخه كاردانش - 1392-09-27 16:28:00
دروس اختیاری رشته کامپیوتر - 1392-09-27 16:22:00
اولین جلسه گروه کامپیوتر - 1392-09-19 22:20:00
مطالب آموزشی جهت تکمیل کتابخانه و فصلنامه الکترونیکی - 1392-09-19 22:08:00
اصول طراحی سوال استاندارد - 1392-09-16 23:18:00
مسابقه طراحی سوال استاندارد - 1392-09-16 18:07:00
دعوت به همکاری - 1392-09-10 15:03:00
بارم بندی دروس کادرانش برای امتحانات - 1392-09-09 22:54:00
قابل توجه هنرآموزان کاردانش - 1392-09-08 22:39:00
قابل توجه هنرآموزان فنی حرفه ای - 1392-09-04 17:45:00
اختصاص درس Adobe Illustrator به شهرستانهای استان تهران - 1392-09-04 11:10:00
ارسال طرح درس - 1392-08-15 12:22:00
خبرنامه - 1392-08-15 11:48:00
- 1392-08-15 11:21:00